Servicemelding

Binnenstedelijke ontwikkeling Kronehoef in Eindhoven 

In opdracht van Kronehoef BV en OMEGA projectontwikkeling BV is het appartementencomplex ontwikkeld naar het ontwerp van Pauwert Architectuur. Inmiddels is met de gemeente een koop-samenwerkingsovereenkomst gesloten. Naast de eigen locatie worden twee percelen (braakliggend terrein en een schoollocatie) van de gemeente Eindhoven verworven.

Hierop komen 6 rijwoningen en 59 appartementen met een half verdiepte parkeeroplossing onder het appartementengebouw met een EPC van 0,26 en FSC-label.

Uitdaging 

Na ontvangst van de vergunningen wordt de bestaande school en de bestaande boerderij gesloopt. Wanneer ook het archeologisch onderzoek en de bodemsanering gereed zijn, starten we met de nieuwbouw. We bouwen op een inbreidingslocatie wat een logistieke uitdaging op wijkniveau en locatieniveau oplevert. Uiteraard heeft de daarbij behorende buurt- en bewonerscommunicatie daarnaast een hoge prioriteit. 

De nieuwbouw zal ongeveer 14 maanden in beslag nemen. Doelstelling is dan ook om dit mooie project eind 2021 op te leveren.

“De half verdiepte parkeervoorziening is een goede oplossing.”

Perry Hendriks
Projectleider

Wilt u meer weten over dit project of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.
Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Alphons Coolen Bouw
Prof. Cobbenhagenlaan 101
Postbus 4200 5004 JE Tilburg

T +31 13 532 14 50
E info@alphonscoolen.nl


Krachtig onderdeel van


(C) Alphons Coolen Bouw| Voorwaarden | Privacyverklaring Actilus Webdesign