Servicemelding

Lean bouwen

Lean bouwen is voor Alphons Coolen Bouw vanzelfsprekend. Vernieuwend bouwen, waarbij wordt gewerkt aan een optimale procesinrichting. Denken vanuit het toevoegen van klantwaarde en werken zonder verspillingen in het proces. Dat kan alleen door goede samenwerking met betrouwbare partners en leveranciers. Lean bouwen gaat voor ons dan ook hand in hand met ketensamenwerking.

De filosofie waarbij het uitgangsprincipe de klant is, in plaats van de bouwonderneming. En de waardestroom, in plaats van de activiteiten. Het past Alphons Coolen Bouw als een jas.

Lean bouwen en goede ketensamenwerking zorgen voor een optimaal, transparant bouwproces met betrokken partijen. Efficiënt samenwerken op basis van onderling vertrouwen. Een onmisbaar hulpmiddel daarbij vormt BIM (Building Information Modeling): een methode waarbij een digitaal 3D-model gemaakt wordt van een bouwproject. Verschillende partijen werken hierin samen aan verschillende fases van een bouwproces. BIM, draagt bij aan een constructieve samenwerking, de verlaging van kosten en een kwalitatief beter eindresultaat.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Alphons Coolen Bouw
Prof. Cobbenhagenlaan 95
5037 DB Tilburg

T +31 13 532 14 50
E info@alphonscoolen.nl


Krachtig onderdeel van


(C) Alphons Coolen Bouw| Voorwaarden | Privacyverklaring Actilus Webdesign