Servicemelding

Veiligheidsladder trede 2 behaald

Tijdens Bewust Veilig-dag op 24 maart besteedden we extra aandacht aan bewust veilig werken. Bij Alphons Coolen vinden we dat het onderwerp niet hoog genoeg op de agenda kan staan. We zijn er trots op dat wij inmiddels kunnen melden dat we het certificaat Veiligheidsladder trede 2 hebben behaald. Een instrument waarbij het veiligheidsbewustzijn en het gedrag van mensen centraal staan.

Nieuwe eisen
Alphons Coolen is een 100% expert in de woningbouw. Een relatief klein kernteam staat garant voor state of the art betaalbare woningen. Het seriematige karakter van het werk in de woningbouw maakt de veiligheidsrisico’s in veel gevallen beter beheersbaar. Maar hoogbouwprojecten zoals Toren H zijn dusdanig maatwerk dat ook het aspect veiligheid om maatwerk vraagt. Bovendien komen er steeds nieuwe veiligheidseisen bij op de bouw. Bij Alphons Coolen is er dan ook blijvende aandacht voor. 

Grote stappen 
In de woningbouw zijn op het gebied van veiligheid in de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat een helm als lastig en onnodig werd ervaren. Inmiddels is dat, net als veiligheidsschoenen, behoorlijk gemeengoed geworden. Dat maakt het makkelijker om degenen die er niet goed mee omgaan, aan te spreken. Een open sfeer waarin onveilige werksituaties aangekaart kunnen worden, is cruciaal. Want het blijft mensenwerk. En alle veiligheidsmaatregelen van de wereld gaan je nog niet helpen als mensen ze niet gebruiken of er verkeerd mee omgaan. 

“Blijvende aandacht voor veilig werken in de woningbouw.”

En daar hebben ze bij de woningbouw-expert zo hun methodes voor: werknemers die vergeten om hun helm mee te nemen, kunnen er in de keet één pakken: een roze exemplaar. Dus dat gebeurt dan meestal niet nog een keer. Alphons Coolen heeft dan ook duidelijk het motto: “We werken veilig of we werken niet!”

Op 23 maart ontvingen wij het nieuws dat de auditoren van Bureau Veritas ons voordroeg voor het verstrekken van het certificaat Veiligheidsladder trede 2. Op 12 april is het certificaat inderdaad met succes behaald. Directeur Toin Meeuwsen: "Dit certificaat betekent voor ons en al onze medewerkers een positieve stap in het certificatieproces en een erkenning van onze veranderings- en verbeterprocessen".
Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen.

Alphons Coolen Bouw
Prof. Cobbenhagenlaan 101
Postbus 4200 5004 JE Tilburg

T +31 13 532 14 50
E info@alphonscoolen.nl


Krachtig onderdeel van


(C) Alphons Coolen Bouw| Voorwaarden | Privacyverklaring Actilus Webdesign